Vnorovy - plavební komora Vnorovy I

Zastávka cyklolodě Vnorovy se nachází v horní rejdě plavební komory Vnorovy I na levém břehu Baťova kanálu. 

poloha zastávky Vnorovy
48.9307019N, 17.3288569E

parkoviště
přímo u zastávky

železniční zastávka:
Vnorovy - cca 2,7km
Zarazice - cca 2,9km

zajímavosti
Křížení Baťova kanálu s řekou Moravou je technicky zajímavé dílo. Součástí křížení jsou dvě plavební komory(každá na jedné straně řeky), pohyblivý jez na řece Moravě a shybka pod jezem, která napájí plavební kanál směrem do Strážnice. Na obou březích jsou patrné zbytky lodní lanovky.

Lokalita je součástí chráněného území v soustavě NATURA 2000 - Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Nachází se zde i několik rybářských revírů:
řeka Morava po Vnorovský jez, Baťův a odlehčovací kanál - Morava 7
slepé rameno Včelíny - Morava 7A
řeka Morava od Vnorovského jezu  - Morava 6

Odlehčovací kanál zvaný též Nová Morava byl vybudovaný ve 40letech 20 století v parametrech plánovaného průplavu Dunaj - Odra - Labe. Před ústím do řeky Moravy pod Vnorovským jezem byl vybudován pohyblivý jez, který měl vzdouvat hladinu v kanále pro zajištění dostatečné plavební hloubky.

Občerstvení
Stylové občerstvení se nachází vedle plavební komory Vnorovy I a je umístěno částečně v bývalé strojovně lodní lanovky.