Kudy plujeme?

Trasa cyklolodě vede lužní přírodou několika rozdílnými úseky. Poplujeme úzkým jednolodním kanálem i po řece Moravě. Cestou se budeme proplavovat přes tři plavební komory. Uvidíte i několik technických zajímavostí. Z paluby cyklolodě poznáte místa, kde se nedostanete na kole ani pěšky.

úsek Strážnice – plavební komora Vnorovy II

Po vyplutí z přístavu proplouváme mezi vzrostlými stromy přes zámecký park. V zámeckém parku roste řada vzácných dřevin, z paluby lodě je vidět např. sekvojovec.

Za zámeckým parkem proplujeme přes křížení Baťova kanálu a říčky Veličky. Křížení tvoří dvě plavební komory, které oddělují Baťův kanál od říčky Veličky. Plavební komory jsou otevřené z obou stran, výšku hadiny v říčce Veličce udržuje automatický jez. Více informací o tomto zajímavém vodním díle naleznete zde.

Za křížením pokračujeme velmi úzkým jednolodním kanálem. Při rekonstrukci kanálu byly břehy zpevněny lomovým kamenem. V současnosti jsou břehy již zarostlé vegetací, která vytváří z této části Baťova kanálu jeden z nejhezčích úseků.


křížení Baťova kanálu a řeky Moravy

Křížení Baťova kanálu a řeky Moravy je velmi důmyslné vodní dílo. Hladina Baťova kanálu je na obou březích řeky Moravy výše než hladina v řece Moravě. Lodě musí tedy nejprve klesnout v plavební komoře na úroveň hladiny řeky Moravy, poté přeplout napříč přes řeku Moravu a na druhé straně řeky musí opět vystoupat v plavební komoře na úroveň hladiny v Baťově kanálu.

I když hladinu v řece Moravě udržuje jez se třemi pohyblivými jezovými poli, je plavba přes řeku Moravu dost obtížná a zejména při vyšších průtocích vody v řece Moravě je potřeba zkušeného kapitána. Dříve lodě tento obtížný úsek překonávali pomocí lanovky, jejíž zbytky jsou na obou březích stále vidět.

Plavební komora Vnorovy I překonává spád 3m, což je největší rozdíl hladin na Baťově kanále. U komory se nalézá oblíbené stylové občerstvení, kde vás občerství přímo v plavební komoře při proplavování lodě.


úsek plavební komora Vnorovy I - Veselí nad Moravou

Mezi plavební komorou Vnorovy I a Veselím nad Moravou vede Baťův kanál jako dvoulodní, což znamená, že šířka plavebního kanálu umožňovala vzájemné míjení nákladních lodí. Hladina Baťova kanálu je zde v některých úsecích výše než okolní terén, takže z paluby cyklolodě si užijete široký výhled do krajiny.

Tento úsek patří mezi nejvytíženější úseky Baťova kanálu, proto zde Ředitelství vodních cest plánuje vytvořit paralelní okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy.


úsek Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh

Po proplavení přes plavební komoru Veselí nad Moravou opouštíme umělé koryto Baťova kanálu a dále pokračujeme po řece Moravě. Ve Veselí nad Moravou míjíme řadu půjčoven lodí. Řeka Morava je zde obehnána protipovodňovou hrází, za níž je řada slepých ramen. Do řeky Moravy se mezi Veselím nad Moravou a Uherským Ostrohem vlévá několik potoků přes které nevedou mosty, proto v tomto úseku není protipovodňová hráz využitá jako cyklostezka.